POSADZKI ŻYWICZNE
 Kwiecień 23 2018 21:23:00
MENUAdministrator Serwisu:

NIP:8161098646
REGON:181068782
tel.: 538 050 531
firma.festuca@gmail.com
REKLAMANASZE SERWISY
FAKTY i MITY

OBIEGOWE OPINIE NA TEMAT POSADZK ŻYWICZNYCH CZĘSTO MIJAJĄ SIĘ Z PRAWDĄ.
JAKIE SĄ FAKTY? CO JEST MITEM?


  Czy posadzki żywiczne można wykorzystać w domu?


Tak, oczywiście. Najczęściej są wykonywane w łazienkach, kuchniach, salonach (posadzki dekoracyjne), w garażach i piwnicach (posadzki cienkopowłokowe), na tarasach, balkonach (kamienne dywany).


  Posadzki epoksydowe są drogie...


Cena (koszt) posadzki epoksydowej, czy szerzej posadzki żywicznej, jest sumą dwóch elementów: ceny (kosztów) materiałów niezbędnych do wykonania posadzki oraz ceny (kosztów) robocizny naliczonych przez wykonawcę. Koszty materiałów żywicznych potrzebnych do wykonania posadzki są bardzo mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju posadzki. Proszę zauważyć, że do wykonania np. posadzki epoksydowej cienkopowłokowej będziemy potrzebować ok. 0,6-0,8 kg materiałów żywicznych (jednokrotne gruntowanie + jednokrotne nałożenie warstwy wierzchniej) a do posadzki wylewnej samopoziomujacej o średniej grubości warstwy 3 mm (tj. dolny poziom zalecanych grubości) zużyjemy ok. 3,3 - 3,6 kg żywic posadzkowych. Czyli cena (koszt) materiałów żywicznych w tym drugim przypadku będzie ok. 4,5 - 5,5 raza większy niż w tym pierwszym. Oznacza to, że cena (koszt) posadzki żywicznej będzie przede wszystkim zależna od rodzaju (typu) posadzki, o której jest mowa.
Cena (koszt) posadzki żywicznej będzie również zależny od nastepujących czynników: od producenta żywic posadzkowych (różni producenci mają różne ceny na podobne typy żywic), od wielkości opakowania (im większe opakowanie jednostkowe, tym mniejszy jednostkowy koszt zakupu), od koloru żywicy (są kolory "tańsze" i "droższe" - różnice wynikają ze zróżnicowania cen pigmentów używanych do produkcji barwnych żywic posadzkowych).
Na koszty robocizny z koleji wpływ bedzie mieć nie tylko wybór firmy wykonawczej, ale również powierzchnia posadzki, ponieważ najczęściej regułą jest, że koszty jednostkowe wykonania posadzki żywicznej na powierzchniach dużych są mniejsze niż na powierzchniach małych. Istotne są również elementy nietypowe (spadki powierzchni, schody, konieczność wykonania cokolików, konieczność szczególnego przygotowania powierzchni itp). Im więcej takich elementów, tym koszty robocizny będą większe.
Biorąc pod uwagę tylko w/w uwarunkowania (a to nie wszystkie możliwe) właściwe jest każdorazowe zindywidualizowane szacowanie kosztów wykonania posadzki żywicznej, ponieważ próba każdego uogólnienia obarczona będzie błędem dyskwalifikującym uogólnienie. Twierdzenie, że "posadzki żywiczne są drogie" jest tak samo prwadziwe lub nieprawdziwe jak twierdzenie odwrotne: "posadzki żywiczne są tanie". Aby właściwie oszacować koszty polecamy w każdym przypadku kontakt z wykonawcami (sprzedawcami) posadzek żywicznych.


  W dekoracyjne posadzki żywiczne można "wkleić" dowolną grafikę, tapetę itp.?


Nie zawsze. Trzeba zachować ostrożność. Należy w każdym przypadku sprawdzić (wykonać próbę) czy składniki masy żywicznej nie reagują (lub nie rozpuszczają) składników grafiki, tapety itp. Ze względu na różnorodność technik drukarskich i wykorzystywanych do tego farb (barwników) oraz różnorodność żywic (i ich składników) istnieje ryzyko interakcji.


  Czy posadzkę żywiczną można wykonać samodzielnie?


Posadzki żywiczne cienkopowłokowe na niwielkich powierzchniach (np. piwnica, garaż, kotłownia przydomowa) można wykonywać samodzielnie. Nie wymaga to specjanych narzędzi, ani specjalistycznego przygotowania. Należy jednak bezwzględnie zastosować się do wszystkich (bez wyjątku!) zaleceń zawartych w instrukcji (karcie technicznej) producenta materiałów, z których będzie posadzka wykonywana. W przypadku posadzek wylewnych, z wypełnieniem kwarcowym (kamienne dywany), posadzk dekoracyjnych, a zwłaszcza posadzek antyelektrostatycznych zalecamy powierzenie ich wykonania specjalistycznym firmom. Są to już prace technologicznie trudne, wymagające doświadczenia z materiałami żywicznymi.


  Czy posadzkę żywiczną można położyć na ogrzewanie podłogowe?


Tak, można. Niezależnie od systemu ogrzewania podlogowego. Nie ma przeciwwskazań. Oczywiście posadzkę żywiczną należy położyć na jastrychowe podłoże, w którym zatopione zostały przewody grzewcze. Zalecamy konsultację ze specjalistą w celu wyboru rodzaju posadzki i jej wykonania.


  Epoksyd jest śmierdzacy...


Posadzki epoksydowe po utwardzeniu nie emitują żadnych zapachów i są całkowicie bezwonne. Nie może być inaczej: posadzki takie są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, posiadają stosowne atesty i dopuszczenia. Zresztą tworzywa epoksydowe znajdują powszechne zastosowanie m.in. do zabezpieczania powierzchni zbiorników na artykuły spożywcze (wodę pitną, soki, itd.). Nieprzyjemne zapachy mogą natomiast emitować: "żywice epoksydowe w stanie nieutwardzonym" (przypadek nr 1), albo: "kompozycje żywiczne złożone z żywicy epoksydowej i utwardzacza do tej żywicy - w stanie nieutwardzonym" (przypadek nr 2). Żywice epoksydowe nieutwardzone (przypadek nr 1) są bezwonnymi ciałami stałymi lub bezwonnymi wysokolepkimi cieczmi. Aby mogły być użyte do zastosowań posadzkarskich są poddawane modyfikacji za pomocą innych substancji (w zależności od przeznaczenia mogą to być np. wypełniacze, barwniki, rozcieńczalniki aktywne, rozpuszczalniki itd.). Niektóre z tych substancji mogą mieć charakterystyczny zapach. Prawda więc jest taka, że w przypadku nr 1 niektóre z produktów posadzkarskich bazujących na żywicach epoksydowych (szczególnie zawierających rozpuszczalniki organiczne) mogą wydzielać zapach charakterystyczny dla danego rozpuszczalnika. W przypadku nr 2 (kompozycja żywiczna, która jest złożona z żywicy epoksydowej i utwardzacza do tej żywicy - w stanie nieutwardzonym) możemy mieć do czynienia z nieprzyjemnym zapachem, który jest spowodowany najczęściej obecnością utwardzacza. Jednak ze względu na dostepną na rynku różnorodność utwardzaczy nie jest to reguła i nie dotyczy wszystkich utwardzaczy w równym stopniu.


  Epoksyd jest łatwopalny...


Nieprawda. Pod tym względem posadzki epoksydowe są bardzo bezpieczne. W stanie nieutwardzonym posadzkowe materiały epoksydowe nie są klasyfikowane jako łatwopale (z wyjatkiem niektórych typów, w składzie których znajdują się rozpuszczalniki organiczne). Ich temperatura zapłonu z reguły przekracza 100°C (z wyjatkiem j.w.), natomiast temperatura samozapłonu z reguły przekracza 400°C. Zobacz też:  bezpieczeństwo pożarowe posadzek epoksydowych.


NASZE REKOMENDACJE
 

Copyright © 2012  


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie