DLACZEGO WŁAŚCIWIE POSADZKA JEST TAK WAŻNA?
Dodane przez starszak dnia Październik 10 2012 08:16:59


        Zgodnie z definicją (Wikipedia) posadzką w architekturze nazywa się zewnętrzną, wierzchnią, ostatnią warstwę podłogi, będącą jej wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym. Zatem posadzka to szczególna część budynku, dlatego że zazwyczaj jej wykonanie stanowi ostatni etap budowy i zakończenie inwestycji. Do jej wykonania przystępuje się, gdy wszystkie inne elementy budynku są już ukończone. Jest to okoliczność o wielkim znaczeniu, ponieważ bardzo często stwarza presję tak na inwestorze (któremu kończy się budżet lub już jest przekroczony!) i na wykonawcy (bo zbliża się termin zakończenia inwestycji lub już został przekroczony!). Rodzi się pokusa "oszczędności" kosztów (lub czasu) poprzez wybór tańszych (lub szybszych) rozwiązań, które nie uwzględniają kompleksowo wszelkich wymogów stawianych posadzce w konkretnym przypadku. Uległość wobec tych pokus i wybór drogi "na skróty" oznacza w każdym przypadku znaczne skrócenie czasu eksploatacji posadzki i konieczność jej wcześniejszgo remontu lub nawet wymiany. Ale zarówno remont posadzki jak i jej wymiana generują dodatkowe koszty materiałów i robocizny. Więcej - co szczególnie uciążliwe i może spowodować kolejne koszty lub straty - są zawsze związane z koniecznością wyłączenia z użytkowania na czas remontu (wymiany) całości (części) powierzchni posadzki. Nie ulega zatem wątpliwości, że przed ostateczną decyzją dotyczącą wyboru posadzki i materiałów z których będzie wykonana trzeba poddać skrupulatnej analizie rodzaje i wielkości obciążeń (mechanicznych, chemicznych itp.), którym będzie ona poddawana w trakcie eksploatacji. Uwzględnić należy również możliwość pojawienia się obciążeń potencjalnych (np. w wyniku awarii) lub jednorazowych (np. przy wymianie lub montażu maszyn, urządzeń itp.). Warto również dokonać symulacji kosztów, które będą wynikiem nakładów ponoszonych w przyszłości na zakup środków do bieżącego utrzymania posadzki (konserwacja, czyszczenie, dezynfekcja) oraz związanej z tym kosztów robocizny.

Posadzka jest tak ważna, dlatego że często stanowi istoty element kosztów inwestycji. Ale jest też najszybciej ulegającym zużyciu elementem budynku. Jej bieżąca eksploatacja wymaga ciągłego ponoszenia kosztów w celu jej właściwego utrzymania. Zaś jej remont (lub wymiana) oprócz kosztów bezpośrednich obarczony jest kosztami pośrednimi związanymi z koniecznością wyłączenia posadzki z eksploatacji na czas remontu (wymiany).