WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD POSADZKĘ ŻYWICZNĄ TO WARUNEK KONIECZNY
Dodane przez starszak dnia Październik 10 2012 08:16:41


        Warunkiem koniecznym (ale nie jedynym) uzyskania posadzki żywicznej wysokiej jakości tzn. trwałej, pozbawionej wad, o wymaganych walorach użytkowych i estetycznych, jest właściwe przygotowanie podłoża, na którym będzie położona posadzka z żywic. Zagadnienie to jest niezmiernie ważne, ponieważ wszelkie błędy i zaniechania popełnione na tym etapie objawią się nieuchronnie wcześniej czy później w trakcie użytkowania posadzki powodując w najlepszym razie obniżenie estetyki lub skrócenie okresu użytkowania posadzki. W skrajnym przypadku mogą nawet doprowadzić do tego, że posadzka nie będzie zdatna do użytku i konieczna będzie jej wymiana na nową (co pochłonie dodatkowe koszty i czas). Na etapie przygotowania podłoża warto dołożyć najwyższej staranności i w żadnym wypadku nie wolno ulegać podpowiedziom ignorantów, że "nie warto tego robić, bo i tak przykryje to żywica". Podkreślić należy, że podłoże powinno być odpowiednio przygotowane niezależnie od tego, jakiego typu posadzka będzie wykonywana, rodzaju żywic i ich producenta. W każdym przypadku trzeba ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji dotyczacej danej technologii. Najczęściej szczególne wymagania dotyczą rodzaju podłoża, jego czystości i pozostałości ewentualnych zanieczyszczeń (w szczególności po substancjach atyadhezyjnych), wytrzymałości na ściskanie i odrywanie warstwy wierzchniej, wilgotności oraz temperatury.